Uw partner voor alles omtrent EV

Wij begeleiden, sturen en laden op

Elektrisch vervoer zit in “Stroom” versnelling

Nederland is met z’n relatief korte afstanden en dichtbevolkte Randstad een geschikte plek voor de vele toepassingen van elektrisch rijden.Op dit moment rijden er zo’n 200.000 elektrische personenauto’s met een stekker in Nederland, en dat aantal zal in de komende jaren alleen maar stijgen. In 2025 wil de rijksoverheid 1.000.000 elektrische voertuigen op de Nederlandse weg zien.

Kwaliteit en ruime kennis

Deze ambitieuze doelstelling heeft een aanzuigende werking op tal van initiatieven en biedt legio nieuwe kansen voor bedrijven en werkgelegenheid.Elektrisch rijden vormt dus een belangrijke impuls voor onze economie, werkgelegenheid en toeleverende industrie. E-Division ondersteunt visionaire ondernemers. Wij zien duurzaamheid als een kans voor u om te innoveren en nieuwe markten aan te boren met als resultaat economische groei, winst voor het milieu en een duurzaam imago.

Practice makes Perfect

In onze leer- en trainingsprogramma’s wordt verworven kennis direct gekoppeld aan, en verweven in, uw operatie. Alleen zo worden nieuwe vaardigheden competentie verhogend en inspirerend.
Speciaal voor Automotive en Professionals hebben we een E-Learning programma en een EV Trainings App ontwikkeld

Bronvermelding en foto’s edivision

Nieuwe en gebruikte elektrische auto’s op : EVTrader®