Persinformatie

10 november 2020.

Hét nieuwe online EV-Platform voor verkoop en informatie.

Er is geen weg meer terug, ‘Electric Mobility’ is een feit. De elektrificatie van voertuigen zoals personenauto’s en bedrijfswagens én de digitalisering van de automarkt is onvermijdelijk, gezien de steeds strengere wereldwijde emissie eisen. Het aanbod van en de vraag naar elektrische voertuigen gaat daarom razendsnel stijgen en daar horen grensverleggende nieuwe online digitale systemen bij.

EVTrader® introduceert daarom vandaag, in samenwerking met VWE Automotive, het eerste exclusieve online EV-Platform voor de in- en verkoop van elektrische auto’s. Ook alle aanverwante onderwerpen over het ‘elektrisch rijden,’ zoals het laden van EV’s, subsidies, laadpalen, verzekeringen, leasing en het laatste EV-Nieuws komen op dit platform aan bod.

Elk autobedrijf in Nederland kan zijn elektrische auto’s adverteren op EVTrader®. Voor autobedrijven die hun voertuigen adverteren via VWE Automotive is dit geheel gratis.

EVTrader® heeft de ambitie om wereldwijd marktleider online te worden bij de in- en verkoop van nieuwe en gebruikte elektrische auto’s en bedrijfswagens en om voor consumenten een betrouwbare bron van actuele EV-Informatie te zijn en blijven.

Oordeel zelf op : EVTRADER-logo         The Marketplace for Electric Vehicles!

VWE Automotive - voertuiginformatie Al meer dan 40 jaar dé autoriteit in voertuiginformatie

 

English version

Press release

10th November 2020

EVTrader® – The first online EV-Sales Platform in The Netherlands

There is no going back, ‘Electric Mobility’ is a fact. Given the increasingly stringent global emission requirements, the ‘electrification’ of vehicles such as passenger cars and commercial vehicles is inevitable, as is the ‘digitization‘ of the car market. The supply of and the demand for electric vehicles are therefore going to increase rapidly and that includes groundbreaking new online digital systems.

EVTrader® is therefore introducing today, in collaboration with VWE Automotive The Netherlands, the first exclusive online EV-Platform for purchasing and selling electric cars. All related topics about ‘electric driving’, such as charging EV’s, subsidies, charging stations, insurance, leasing, and the latest EV-News, are discussed on this platform.

Any car company in the Netherlands can advertise its electric cars on EVTrader®. This is completely free for car companies that advertise their vehicles through VWE Automotive.

EVTrader® aspires to become the worldwide market leader online in purchasing and selling both new and used electric passenger cars and commercial vehicles. On top that they are determined to be and remain a reliable source of up-to-date EV-Information for consumers.

Have a look on : EVTRADER-logo The Marketplace for Electric Vehicles!

VWE Automotive - voertuiginformatie The authority in vehicle information for over 40 years!

Nieuwe en gebruikte elektrische auto’s op : EVTrader®