ev trader nl

Rijden op waterstof

Waterstof is het meest voorkomende element in het universum, voor zover we het op dit moment weten en is ook in grote hoeveelheden aanwezig in onze oceanen.

Gemakkelijk verkrijgbaar via de elektrolyse van water en andere chemische methoden, zou het nu al gebruikt kunnen worden als een reguliere brandstof. Waterstof heeft veel voordelen, maar ook een paar belangrijke nadelen en deze hebben allemaal invloed op het potentiële gebruik in voertuigen.

 

Wat je wilt weten over het rijden op waterstof

Rijden op waterstof
Rijden op waterstof

Waterstof is het lichtste chemische element (H2) op aarde en het meest verspreid in het heelal. Waterstof komt op aarde nauwelijks in zuivere vorm voor, maar wordt alleen gevonden in combinatie met andere elementen, voornamelijk met zuurstof (in water) en met koolstof en zuurstof (in levende materialen en fossiele brandstoffen). Watersof heeft geen kleur, geur of smaak en is bijzonder brandbaar.

 

*Waterstof is overvloedig aanwezig maar wordt zelden in zijn pure vorm gevonden. Het moet worden geproduceerd door chemische reacties. Ongeveer 99% van de waterstof wordt tegenwoordig geproduceerd door hervorming van fossiele brandstoffen, een proces dat een reactie veroorzaakt tussen aardgas en stoom.

Waterstof kan ook worden geproduceerd uit hernieuwbare bronnen, met behulp van biogas, een gasvormige vorm van methaan verkregen uit biomassa, of door elektrolyse met behulp van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen.

Zon en windenergieDe volgende primaire energiebronnen kunnen worden gebruikt:

 • Biogas of Biomethane
 • Natuurlijk gas;
 • Zon- of wind energie.

Biogas of biomethaan of aardgas ondergaan een thermochemische conversie genaamd stoommethaanhervorming (SMR) die een reactie met stoom produceert en een synthetisch gas vormt dat voornamelijk uit waterstof bestaat.

Aardgas, zon of wind als primaire energiebron kan worden gebruikt om elektriciteit te produceren, die vervolgens wordt gebruikt in een proces genaamd elektrolyse om water te splitsen in waterstof en zuurstof.

  • Elk van deze processen produceert waterstof.

 

Waterstof is daarom, in tegenstelling tot fossiele brandstoffen, geen feitelijke energiebron maar alleen een energiedrager. De energie die vrijkomt bij een reactie in een brandstofcel wordt gebruikt om een auto in beweging te brengen.

Hoe werkt een auto op waterstof

 1. Waterstof gaat van de brandstoftank naar de brandstofcel.
 2. Buitenlucht stroomt aan de andere zijde naar de brandstofcel.
 3. Door de reactie van waterstof met de buitenlucht ontstaan elektriciteit en waterdamp.
 4. De elektriciteit wordt afgegeven aan het batterijpakket en de elektromotor.
 5. De uitstoot is water.

 

Wat kost waterstof?

Op dit moment kost waterstof zo’n 10 euro* per kilo. Met een tank voor 6 kilo waterstof kan een auto 650 km rijden. Rijden op waterstof is op dit moment dus niet echt goedkoper dan rijden op benzine of diesel. *Prijs is een indicatie.

Voordelen

Waterstof is gemakkelijk te vinden – elk watermolecuul heeft twee waterstofatomen die voor het oprapen liggen. De eenvoudigste manier om het in zuivere vorm te verkrijgen is door elektrolyse, wat een relatief schoon proces kan zijn wanneer het wordt aangedreven door hernieuwbare elektriciteitsbronnen. In veel processen kan het ook worden gebruikt als brandstof terwijl het minimale vervuiling veroorzaakt. Wanneer het wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken in een brandstofcel, is het enige bijproduct zuiver water.

Terwijl de klok tikt in de race om onomkeerbare klimaatcrisis te voorkomen, maken deze eigenschappen waterstof tot een zeer aantrekkelijke keuze voor toekomstige energiebehoeften.

Wat voertuigen betreft, heeft waterstof, als vloeibare brandstof, een grote voorsprong op batterijtechnologieën. Het vullen van een tank kan binnen enkele minuten, net zoals fossiele brandstof, wat nog niet mogelijk is met zelfs de snelst opladende elektrische voertuigen.

 • Grote actie radius. Vergelijkbaar met brandstof auto’s.
 • Waterstof is er onbeperkt. De voorraad raakt nooit uitgeput

 

Nadelen

Waterstof is licht ontvlambaar, iets dat we meestal op prijs stellen bij vloeibare brandstoffen. Echter in combinatie dat waterstof  ook atomen bevat, is de ontvlambaarheid een te groot risico met het omgaan met waterstof. Bovendien, om waterstof op een compacte en praktische manier op te slaan voor transport en energiegebruik, moet het onder enorme druk worden gezet, waardoor het probleem nog groter wordt.

Tot nu toe wordt waterstof ook geconfronteerd met het klassieke kip-en-ei-probleem van infrastructuur. Er zijn maar weinig waterstofvoertuigen op de weg, dus er is weinig prikkel om te investeren in een netwerk van tankstations voor waterstof. Omgekeerd, omdat er weinig tankstations zijn, is er weinig vraag naar waterstofvoertuigen.

H2 Charging StationOp dit moment zijn er 17 tanklocaties. De verwachting is vooralsnog niet dat dit nog zal uitbreiden, maar totaal niet in verhouding met de openbare laadpunten en snellaadstations.

De problemen reiken ook tot distributie. In tegenstelling tot elektriciteit, die via eenvoudige draden kan worden verzonden, moet waterstof worden geleverd via tankers of pijpleidingen. Voor vrachtwagens is veilige opslag ook een probleem. Pijpleidingen vormen verdere problemen, omdat waterstof de neiging heeft brosheid in metalen te veroorzaken en speciaal beheer vereist om veilig te leveren.

De prijzen van waterstofauto’s zijn nog extreem hoog.

EV-Nieuws