Het EU rijbewijs wordt grondig hervormd

De EU heeft ambitieuze plannen om het rijbewijs grondig te hervormen, met als doel om tegen 2050 nul verkeersdoden op Europese wegen te bereiken. Om dit te bereiken, zal de Unie nieuwe regels invoeren, zoals medische tests voor oudere bestuurders en een nultolerantiebeleid voor beginnende bestuurders.

Het huidige gebrek aan uniformiteit tussen de verschillende lidstaten maakt het echter moeilijk om deze doelstellingen te bereiken. Daarom heeft de EU plannen om een digitaal rijbewijs in te voeren, dat geldt in alle lidstaten en waarbij dezelfde regels gelden voor alle bestuurders.

0% ALCOHOL VOOR JONGEREN

De Europese Unie heeft grootse plannen om de verkeersveiligheid te verbeteren en nul verkeersdoden op Europese wegen te bereiken tegen 2050. Een belangrijk onderdeel hiervan is de introductie van een digitaal rijbewijs, dat de lidstaten van de EU in staat stelt toegang te krijgen tot elkaars nationale databanken, waardoor overtredingen beter worden opgespoord en bestraft.

Maar het digitale rijbewijs gaat verder dan alleen gelijkheid in bestraffing. De EU wil ook gelijkheid in de voorwaarden voor het behalen en behouden van een rijbewijs over de grenzen heen. Dit begint al bij het rij-examen, waarbij de EU modernere veiligheidssystemen en een grotere aandacht voor kwetsbare weggebruikers wil zien. Na het behalen van het rijbewijs wil de EU ook een nultolerantie voor alcohol invoeren gedurende de eerste twee jaar als automobilist. Dit betekent dat beginnende bestuurders geen enkele hoeveelheid alcohol in hun bloed mogen hebben.

70-PLUSSERS KRIJGEN MEDISCH ONDERZOEK

Rijbewijs keuring 70-plussers

Rijbewijs keuring (Welzijn Ouderen Mill)

In de nabije toekomst zou het wel eens kunnen dat rijbewijzen een digitale upgrade krijgen. De Europese Unie wil namelijk een meer gedigitaliseerde versie van het rijbewijs invoeren, waarbij alle lidstaten toegang krijgen tot elkaars nationale databanken om bijvoorbeeld overtredingen in het buitenland te kunnen bestraffen. Momenteel blijft namelijk nog zo’n 40% van de in het buitenland begane overtredingen onbestraft. Om gelijke behandeling van burgers en bezoekers in elke lidstaat te garanderen, moeten de gegevens op het rijbewijs toegankelijk zijn in de hele EU.

Het plan gaat echter verder dan gelijke beboeting. De EU wil namelijk ook de voorwaarden rond het rijbewijs gelijktrekken over de grenzen heen, te beginnen bij het rij-examen. Het voorstel wil een sterkere nadruk leggen op moderne veiligheidssystemen en zwakke weggebruikers.

Hoewel sommigen dit voorstel positief vinden, zijn er ook tegenargumenten. Zo wordt er gesproken over “meer doelgerichte medische beoordelingen” en wordt de geldigheid van het rijbewijs verkort naar 5 jaar vanaf de leeftijd van 70 jaar. Dit betekent dat 70-plussers elke 5 jaar een medisch onderzoek moeten ondergaan om te bepalen of zij nog rijvaardig zijn. Dit is nu al het geval in sommige landen, maar nog niet in alle lidstaten.

Het voorstel is momenteel nog maar een voorstel en moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Europese Raad.

 

Bronvermelding : European Commission / Autofans

Header : WindEurope