Hoe milieuvriendelijk is ‘Elektrisch Rijden’?

We realiseren ons heel goed dat deze vraag op verschilende manieren beantwoord kan worden.

  • Welke aspecten neem je mee, alleen de auto zelf of ook de productie ervan. Met name de productie van de accu zorgt al voor voldoende discussie.
  • Waar komt de elektriciteit vandaan waarmee je die accu oplaadt?

Alleen al over deze 2 punten is een eindeloze discussie mogelijk.

We proberen hier een zo duidelijk en objectief mogelijk antwoord op te geven, maar ben je geïnteresseerd in alle benaderingen en berekeningen dan adviseren we je om ook eens verder op internet rond te speuren.

01.Algemeen

Autofabrikanten zijn er nu van overtuigd dat ze elektrische auto’s met een vergelijkbaar bereik en snelheid kunnen bouwen als hun benzineauto’s.

De sleutel is het ontwikkelen van goedkopere en lichtere lithium-ion batterijen die steeds meer energie kunnen opslaan. De technologie is nog steeds niet mainstream: in het Verenigd Koninkrijk heeft bijna 12% (okt 2021) van de auto’s een stekker. In Nederland is dit reeds 22% (okt 2021), wat betekent dat meer dan 1 op de 5 toegelaten auto’s op de Nederlandse wegen een elektrische aandrijving heeft. In Noorwegen, waar er enorme belastingvoordelen en extraatjes zijn, zoals het gebruik van de busbanen, is dit al meer dan 70% (okt 2021). Dit geeft duidelijk aan dat met stimuleringsmaatregelen van de overheid, mensen bereid zijn om elektrisch te gaan rijden.

02. Hoe verhouden elektrische auto’s zich tot benzineauto’s?

Hoe groen je werkelijk rijdt in jouw elektrische auto is afhankelijk van hoe stroom wordt opgewekt waar je woont. Als je zonnepanelen hebt, is jouw rit vrij van emissies. Als jouw elektriciteit afkomstig is van een lokale fabriek die wordt aangedreven door fossiele brandstoffen, dan verplaats je alleen jouw broeikasgasemissies van jouw uitlaat naar de schoorstenen. Maar zelfs in gebieden met de smerigste kolengestookte centrales, hebben elektrische auto’s over het algemeen nog steeds een lagere CO2-uitstoot. Dit komt omdat grote krachtcentrales brandstof efficiënter in energie veranderen dan meerdere, kleine motoren. In tegenstelling tot benzineauto’s, zullen elektrische auto’s schoner worden als een windmolenpark of een andere bron van hernieuwbare energie in de buurt wordt geopend.

Een elektrische auto met een waterstofbrandstofcel in plaats van een lithium-ionbatterij biedt een aantrekkelijk vooruitzicht: emissievrij rijden (de waterstof combineert met zuurstof uit de lucht en de uitlaat is water), in combinatie met snel tanken. Het duurt vijf minuten om tanks van gecomprimeerd gas aan te vullen, en bij snelladen ten minste 20 tot 40 minuten om een ​​moderne elektrische auto bij te vullen.

Hoe milieuvriendelijk is ‘Elektrisch Rijden’?
Hoe milieuvriendelijk is ‘Elektrisch Rijden’?Image (mig motors)

Echter als je puur de kosten gaat vergelijken is de productie van de elektrische auto op dit moment nog vergelijkbaar qua kosten en even belastend voor het milieu dan het rijden in een diesel auto. Er geldt namelijk ander aspect en dat is het proces van productie van elektrische auto-batterijen.

Er wordt een enorme hoeveelheid energie gebruikt in de mijnbouw en verwerking van lithium, kobalt en mangaan, cruciale grondstoffen die nodig zijn om dergelijke batterijen te maken. Het kost meer dan het dubbele van de hoeveelheid energie om een ​​elektrische auto te maken dan een conventionele en de belangrijkste reden daarvoor is de accu. Batterijproductie met moderne technologie vereist 350 tot 650 Megajoule energie per kWh, volgens een onderzoek onder leiding van het IVL Swedish

Hoewel elektrische auto’s niet veel schadelijke en klimaatschadelijke broeikasgassen en stikstofoxide uitstoten, kunnen ze wel werken op elektriciteit die wordt geproduceerd door het verbranden van vuile fossiele brandstoffen, waardoor de klimaatvoordelen feitelijk worden weggenomen. De totale CO2-voetafdruk van een batterijgevoede EV is dezelfde als die van een conventionele auto die wordt aangedreven door een verbrandingsmotor, ongeacht de grootte. Hoewel EV’s minder uitstoten tijdens het rijden op straat, wordt een grote hoeveelheid CO2 uitgestoten door energiecentrales die de elektrische auto’s opladen.

Natuurlijk zijn er volop ontwikkelingen op dit gebied en men verwacht de productie van de accu dermate te kunnen verbeteren dat het omslagpunt binnen enkele jaren (en hopelijk sneller) bereikt wordt.

03. Zijn waterstofauto’s groener dan elektrische auto’s?

Momenteel wordt de meeste waterstof gemaakt van aardgas, een energie intensief proces dat hoge temperaturen vereist. Op een dag kan waterstof worden gemaakt via elektrolyse (splijtwater) met behulp van door zonne-energie geleverde elektriciteit, waardoor het net zo groen is als een elektrische auto met hernieuwbare energie.

EVTrader® – Uw partner voor het kopen en leasen van nieuwe en gebruikte elektrische auto’s.

EV-Nieuws