Wist u dat er een internationaal chip tekort is?

Inderdaad, er zijn niet genoeg chips en het is inmiddels een echt wereldwijd probleem geworden.

Chips zijn te vinden in bijna elk product dat u gebruikt. Ze zitten in je telefoon, je computer en je tv en voeden zelfs de fabrieken die al deze dingen maken. Het is dan ook begrijpelijk dat er veel vraag naar zal zijn.

Dus waarom wordt niet aan die vraag voldaan? Daar zijn verschillende redenen voor, te beginnen met de COVID-19-pandemie.

De pandemie verhoogde de vraag naar elektronische producten. Mensen verveelden zich thuis, dus begonnen ze een groot aantal apparaten te bestellen en chipfabrikanten konden het niet bijbenen.

Dan was er het feit dat de Amerikaanse regering beperkingen oplegde aan China’s grootste chipfabrikant: Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC). Deze handelsoorlog verhinderde SMIC om chips te verkopen aan enkele van ’s werelds grootste bedrijven.

Ten slotte waren er de niet aflatende droogtes en branden die het land teisterden. Chipfabrikanten gebruiken grote hoeveelheden ultrapuur water om hun fabrieken en machines schoon te maken voordat ze met het chipproces beginnen.

Dit vermindert de mogelijkheid om nieuwe chips te produceren aanzienlijk wanneer er geen water direct beschikbaar is.

TSMC Semiconductor manufacturing

Hoe gaan bedrijven om met al deze tekorten? Door creatief te zijn, je aan te passen en te groeien. Tesla herschreef bijvoorbeeld zijn eigen voertuigsoftware om alternatieve chips te ondersteunen.

Hoe lang duurt dit chiptekort en wat kan er gedaan worden om het te verhelpen?

Al deze vragen en meer beantwoorden we in de bovenstaande video.

Source : Interesting Engineering

Header / picture(s) : TSMC

Nieuwe en gebruikte elektrische auto’s op : EVTrader®