Nederlands grootste Electric Vehicle Experience strijkt neer in Zandvoort

Garagedeuren F1 circuit exclusief geopend voor emissievrije mobiliteit van do. 21 t/m za. 23 september

De 4e editie van de EV Experience op het circuit van Zandvoort inspireert bezoekers rondom het thema emissievrije mobiliteit; e-trucks, bedrijfswagens, cargobikes, e-bikes en maar liefst 35 automerken staan klaar om de bezoeker te enthousiasmeren rondom duurzame mobiliteit. De bezoeker ontmoet hier traditionele autobouwers en nieuwe Chinese automerken in de pitboxen die zijn omgebouwd tot pop up stores. Bij deze experience blijft het niet bij kijken, want de laatste modellen staan voor je klaar in de pitstraat om zelf een proefrit mee te maken over het circuit!

ev-experience 2023

Maarten Pompen (Mister Electric)

Initiatiefnemer van de EV Experience Maarten Pompen rijdt zelf inmiddels zes jaar elektrisch en kan honderd argumenten verzinnen waarom elektrisch rijden fijner is. ‘Maar wanneer ik iemand de sleutels geef en het ze zelf laat ervaren zijn ze direct enthousiast! Door het ervaren van verschillende EV’s op een unieke locatie en het bijwonen van relevante workshops enthousiasmeren we de bezoeker voor elektrisch rijden. De bezoeker vertrekt met veel kennis en een unieke ervaring over het circuit waardoor hun volgende auto sowieso een elektrische wordt!’

Dit jaar is er ook veel aandacht voor stadslogistiek; binnensteden worden Zero Emissie Zones. Bedrijfswagens met een verbrandingsmotor behoren binnenkort tot de verleden tijd in de stadsdistributie. Welke oplossingen zijn er al op de markt en wanneer moet je aan deze wetgeving voldoen? Al deze vragen voor de zakelijke markt worden beantwoord in workshops tijdens de EV Experience op donderdag en vrijdag. Ook elektrische bedrijfswagens en cargo bikes zijn aanwezig om te testen op het Last Mile Parcours. Wagenparkbeheerders die hun vloot willen verduurzamen, zijn ook aan het juiste adres. Door relevante kennissessies worden zij bijgepraat over stappen naar een emissievrij wagenpark. Op zaterdag is de EV Experience geopend van 10.00 tot 17.00 uur voor iedereen die de overstap naar emissievrij vervoer wil maken.

Een uniek overzicht en een blik in de toekomst over emissievrij vervoer vind je van donderdag 21 t/m zaterdag 23 september op het Formule 1 circuit van Zandvoort. Geen brullende motoren of benzinedampen, maar 200 exposanten die je inspireren om emissievrije mobiliteit in een stroomversnelling te brengen. Voor meer informatie, experience tickets en deelnemende partijen ga naar www.evexperience.nl

EV-Experience 2023

Maarten Pompen (Mister Electric), Founder and Owner EV Experience

Tel: +31 6 153 152 97
maarten@evexperience.nl

*** Voel de Kracht, hoor de Stilte, ontdek de Energie, bewonder de Technologie en Ervaar Elektrisch ***

—— ENGLISH VERSION —–

 

“The Dutch’ Premier Electric Vehicle Showcase lands in Zandvoort”

“Exclusive Opening of Garage Doors at the F1 Circuit for Emission-Free Mobility from Thursday 21st to Saturday 23rd”

The 4th edition of the EV Experience at the Zandvoort circuit inspires visitors around the theme of emission-free mobility, featuring e-trucks, commercial vehicles, cargo bikes, e-bikes, and a whopping 35 car brands ready to excite visitors about sustainable mobility. Here, visitors will encounter traditional car manufacturers and new Chinese automakers in the pit boxes converted into pop-up stores. But this experience goes beyond just looking, as the latest models are available in the pit lane for you to take a test drive on the circuit yourself!

ev-experience 2023

Maarten Pompen (Mister Electric)

The initiator of the EV Experience, Maarten Pompen, has been driving electric cars himself for six years and can come up with a hundred reasons why electric driving is better. “But when I hand someone the keys and let them experience it themselves, they become instantly enthusiastic! By providing the opportunity to experience different EVs in a unique location and attending relevant workshops, we inspire visitors to embrace electric driving. Visitors leave with a wealth of knowledge and a unique experience on the circuit, making their next car choice undoubtedly an electric one!”

This year, there is also a significant focus on urban logistics; city centers are becoming Zero Emission Zones. Soon, combustion engine commercial vehicles will be a thing of the past in urban distribution. What solutions are already available on the market, and when do you need to comply with these regulations? All these questions for the business market will be answered in workshops during the EV Experience on Thursday and Friday. Electric commercial vehicles and cargo bikes are also present for testing on the Last Mile Course. Fleet managers looking to green their fleets are in the right place too. Through relevant knowledge sessions, they will be informed about transitioning to an emission-free fleet. On Saturday, the EV Experience is open from 10:00 AM to 5:00 PM for anyone looking to make the switch to emission-free transportation.

“Discover a one-of-a-kind glimpse into the future of emission-free transportation from Thursday, September 21st to Saturday, September 23rd, at the Formula 1 circuit in Zandvoort. No roaring engines or gasoline fumes, but 200 exhibitors who will inspire you to accelerate emission-free mobility. For more information, experience tickets, and participating partners, visit www.evexperience.nl

 

EV-Experience 2023

Maarten Pompen (Mister Electric), Founder and Owner EV Experience :

Tel: +31 6 153 152 97
maarten@evexperience.nl

*** “Embrace the Power, Listen to the Silence, Uncover the Energy, Marvel at the Technology, and Experience Electric.” ***