Nieuwe auto registratie: +17,8% in juni, elektrisch auto met een marktaandeel van 15,1%.

Afgelopen maand heeft de Europese autosector een opvallende groei doorgemaakt, met maar liefst één miljoen geregistreerde auto’s, wat neerkomt op een stijging van 17,8 procent. Wat nog opvallender is, is dat de volledig elektrische auto’s voor het eerst de dieselauto’s hebben ingehaald, met een marktaandeel van 15,1 procent. Dit is een belangrijke mijlpaal voor de elektrische auto-industrie in Europa en weerspiegelt een trend die in sommige landen al eerder te zien was.

Uit de cijfers van Acea blijkt dat alle markten een groei hebben doorgemaakt, behalve Hongarije, waar de markt met 1,4 procent is gekrompen. In de eerste zes maanden van het jaar werden in totaal 5,4 miljoen eenheden geregistreerd, wat een stijging is van 17,9 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Hoewel dit een positieve ontwikkeling is, ligt het totale aantal nog steeds zo’n 21 procent lager dan in 2019, het jaar vóór de uitbraak van de pandemie en de daaropvolgende oorlog in Oekraïne. Het herstel van de gestokte leveringsketen heeft tijd nodig.

Het marktaandeel van elektrische auto’s in Europa is van 10.7% in juni 2022 gestegen naar 15,1% in juni 2023.

In juni werden er in de EU 158.252 batterij-elektrische auto’s verkocht, wat nu goed is voor 15,1 procent van het marktaandeel, vergeleken met 10,7 procent in juni 2022. Aan de andere kant is het marktaandeel van dieselauto’s in juni gedaald van 17,4 naar 13,4 procent. Met name Nederland, Duitsland en Frankrijk hebben indrukwekkende groeipercentages van respectievelijk 90, 64 en 52 procent laten zien op het gebied van elektrische voertuigen. In de eerste helft van dit jaar werden in totaal 703.586 elektrische auto’s geregistreerd, wat maar liefst de helft meer is dan in dezelfde periode vorig jaar. Het is echter vermeldenswaardig dat hybride auto’s, na benzine-auto’s, nog steeds het populairst zijn wat betreft marktaandeel in de EU.

 

ENGLISH

The European automotive sector witnessed remarkable growth last month, with a staggering one million registered cars, representing a significant surge of 17.8%. What makes this even more noteworthy is that fully electric vehicles surpassed diesel cars for the first time, claiming a 15,1% market share. This milestone marks a significant achievement for the electric car industry in Europe and reflects a trend that had already been observed in some countries.

According to data from Acea, all markets experienced growth, except for Hungary, where the market shrank by 1.4%. In the first six months of the year, a total of 5.4 million units were registered, showing a 17.9% increase compared to the previous year. Despite this positive development, the overall numbers are still approximately 21% lower than in 2019, the year before the outbreak of the pandemic and the subsequent war in Ukraine. The recovery of the disrupted supply chain will require more time.

The market share of electric cars in Europe has been increased from 10.7% (June 2022) to 15,1% (June 2023).

In June, the EU sold 158,252 battery-electric cars, now accounting for 15,1% of the market share, compared to 10.7% in June 2022. Conversely, the market share of diesel cars declined from 17.4% to 13.4% in June. Particularly, the Netherlands, Germany, and France exhibited impressive growth percentages of 90%, 64%, and 52% respectively in the realm of electric vehicles. During the first half of this year, a total of 703,586 electric cars were registered, representing a noteworthy 50% increase compared to the same period last year. However, it is worth mentioning that hybrid cars, after gasoline cars, continue to hold the highest market share in the EU.

Source and picture(s) : Acea

EVTrader® – Uw partner voor het kopen en leasen van nieuwe en gebruikte elektrische auto’s.