Het veelbelovende EVBox is in roerig vaarwater beland. Het laadpalenbedrijf, dat anderhalve week geleden een beursgang staakte, blijkt grote aanpassingen in zijn boekhouding te hebben moeten doorvoeren.

Bovendien zijn in de afgelopen maanden veel oudgedienden in het bestuur vertrokken en vervangen door mensen afkomstig van moederbedrijf Engie. Ook de Raad van Commissarissen is bijna helemaal vernieuwd. De ontwikkelingen duiden er op dat het Franse moederbedrijf Engie de teugels aanhaalt bij EVBox dat in 2017 werd aangekocht.

Het afblazen van de beursgang van EVBox is mede veroorzaakt door de fouten in de boekhouding. De omzet en brutomarge bleken te optimistisch te zijn voorgesteld, waardoor het bedrijf er nu een stuk minder florissant voor staat dan eerder werd aangenomen. EVBox zou via lege beurshuls TPG naar de Amerikaanse beurs gaan. Het Nederlandse bedrijf kon op die manier doorgroeien van een veelbelovende start-up naar een wereldwijde speler op de groeiende laadpalenmarkt. Althans, dat was de bedoeling. De beursgang werd eind vorig jaar na meerdere keren uitstel definitief afgeblazen.

Als reden voor het uitstel noemde TPG steeds dat er werd gewacht op goedgekeurde jaarcijfers over 2020. Daarnaast werd gemeld dat de jaarcijfers over 2019 herzien moesten worden, net als de toekomstscenario’s en het bedrijfsplan. Uit het voorlopige jaarverslag van de holding EV Charged blijkt nu dat er “materiële” fouten zijn ontdekt in de jaarrekening over 2019. De fouten zijn volgens het bedrijf ontstaan door “oversight or misuse of facts”. EVBox gaat tegenover de pers niet in op de vraag of het bij de term ‘misuse’ in het jaarverslag om mogelijk opzettelijk fout handelen gaat.

EY controleert al jaren de cijfers van EVBox en is eerder akkoord gegaan met de nu gecorrigeerde cijfers over boekjaar 2019. De nieuwe jaarrekening over 2020 is vooralsnog niet afgetekend door EY. Het Big Four kantoor wil desgevraagd niets zeggen over de kwestie. Uit de cijfers van EVBox blijkt dat EY liefst 3 miljoen euro in rekening bracht voor haar werkzaamheden.

Het aanleggen van laadpalen voor elektrische auto’s is een industrietak die de afgelopen jaren goed op gang is gekomen. Behalve snelle laadstations, zoals die van FastNed, groeit ook het aantal bedrijven dat is gespecialiseerd in thuisladers als kool. Het Nederlandse EVBox is een van de grotere spelers in dat marktsegment. Het bedrijf heeft nu al meer dan 200.000 laadpalen en ‘boxen’ opgeleverd.

Het was de bedoeling dat EVBox, dat in 2017 overgenomen werd door energiereus Engie, begin dit jaar naar de beurs van New York zou gaan. De verwachte opbrengsten zouden meer dan 1 miljard dollar gaan bedragen. Maar nu blijkt dus dat moederbedrijf Engie de jaarcijfers heeft moeten corrigeren. Met als gevolg dat de brutomarge over 2019 ruim 6,5 miljoen euro lager uitkomt dan de eerder gerapporteerde 56 miljoen euro. Anders gezegd: het gaat met EVBox minder goed dan gedacht.

Bronvermelding : Auto Internationaal

Header : EVBox

* Nieuwe en gebruikte elektrische auto’s op : EVTrader®